Haku

Asiakkaan vastuu kirjastomaksuista

Kirjaston käyttösääntöjen mukaan olet kirjastokortin haltijana vastuussa kaikesta kortillasi lainatusta aineistosta ja kertyneistä maksuista. Kirjastokortin katoamistapauksessa olet vastuussa kaikesta ennen katoamisilmoitusta tehdyistä lainoista ja maksuista. Jos kirjastokorttisi katoaa tai se varastetaan, tee siitä viipymättä ilmoitus kirjastoon.

Jos korttiasi on väärinkäytetty, tee rikosilmoitus ja anna tiedot aiheutetusta vahingosta. Ota yhteyttä siihen kaupunginkirjastoon, jonka aineistoa kortillasi on lainattu.

Tarkista kattaako vakuutuksesi vahingon. Hae korvaus ja maksa kirjaston saatavat. Kirjaston saatavat voit maksaa myös osamaksulla kirjaston asettamin ehdoin.

Näin haet vapautusta maksuista

Kirjaston perimästä maksusta voit hakea vapautusta tai maksun alentamista vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla hakijan ja mahdollisen vastuuhenkilön nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi vaaditaan tieto kirjaston perimästä aineistosta ja maksuista, selostus tapauksesta sekä hakemuksen perustelut. Tapauskohtaisesti vaaditaan selvitykset taloudellisesta tilanteesta, työttömyydestä, sairaudesta yms. seikoista, joihin hakija haluaa vedota.

Väärinkäyttö- ja rikostapauksissa vapautushakemukseen liitetään jäljennös rikosilmoituksesta ja vakuutusyhtiön päätös. Mikäli varkaus on tapahtunut koulussa/työpaikalla mukaan liitetään rehtorin/työnantajan lausunto siitä, miten henkilökohtaisen omaisuuden säilytys on järjestetty ja mitä ohjeita on annettu.

Maksuvapautuksen hakeminen Espoon kaupunginkirjastossa

Kaikkien Espoon kirjastojen vakituinen henkilökunta voi päättää alle 30 euroon asti aineistoa koskevista maksuvapautuksista.

Yli 30 € koskevat maksuvapautuspyynnöt hoitaa kaikkien Espoon kirjastojen osalta Edwin Tong. Edwin Tongiin saa yhteyden ensisijaisesti sähköpostilla edwin.tong@espoo.fi ja hän antaa lisätietoa esim. mahdollisesti tarvittavista asiapapereista.

Jos koet, että sinun on välttämätöntä saada keskustella asiasta ensin puhelimitse, soita virka-aikana numeroon 043 825 2911 ja pidä kirjastokorttisi numero saatavilla.

Maksuvapautuksen hakeminen Helsingin kaupunginkirjastossa

Hakemus osoitetaan Helsingin kaupunginkirjastolle. Vapautusta koskeva päätös on tapauskohtainen. Se on joko vapauttava, osittain vapauttava tai kielteinen riippuen olosuhteista ja muista asiaan vaikuttavista tekijöistä. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.

Lisätietoja saat pääkirjaston perinnästä numerosta 09 31085307.

Vapautuksia koskevat hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunginkirjasto
PL 10
00099 Helsingin kaupunki

Sähköpostilla: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Sähköpostin Aihe-kentän alkuun tulee kirjoittaa KIR ja sitten vasta aihe.

Maksuvapautuksen hakeminen Kauniaisten kirjastossa

Hakemus osoitetaan Kauniaisten kaupunginkirjastolle.

Vapautusta koskeva päätös on tapauskohtainen. Se on joko vapauttava, osittain vapauttava tai kielteinen riippuen olosuhteista ja muista asiaan vaikuttavista tekijöistä.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.

Vapautuksia koskevat hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Kauniaisten kaupunki
Kirjaamo
Kauniaisten kaupunginkirjasto
Kauniaistentie 10
02700 Kauniainen

S-posti: kirjaamo@kauniainen.fi

Maksuvapautuksen hakeminen Vantaan kaupunginkirjastossa

Kaikkien Vantaan kirjastojen vakituinen henkilökunta voi päättää alle 30 euroon asti aineistoa koskevista maksuvapautuksista.

Yli 30 euroa koskevat maksuvapautuspyynnöt hoitaa kaikkien Vantaan kirjastojen osalta keskitetty perintä. Keskitettyyn perintään saa yhteyden ensisijaisesti sähköpostilla kirjasto.perinta@vantaa.fi.

Vapautusta koskeva päätös on tapauskohtainen, se on joko vapauttava, osittain vapauttava tai kielteinen riippuen olosuhteista ja muista asiaan vaikuttavista tekijöistä. Vapautuksia koskevat hakemukset osoitetaan Vantaan kaupunginkirjastolle ja lähetetään osoitteeseen:

Vantaan kaupunginkirjasto / Keskitetty perintä
PL 20
01030 Vantaan kaupunki

Sähköposti: kirjasto.perinta@vantaa.fi

Lisätietoja saa Vantaan perinnän numerosta 050 570 7776.