Sökning

Fjärrlån

Begäran om fjärrlån

Begäran om fjärrlån.

Vad är ett fjärrlån?

Fjärrlåneservicen låter dig dra nytta av biblioteksnätet i hela världen. Du kan beställa böcker, skivor, noter, filmer och mikrofilmer som fjärrlån. I allmänhet kan du inte få hela tidskriftsårgångar som fjärrlån, endast kopior av enskilda artiklar. Huvudregeln är att endast sådant material som inte finns i den egna hemortens bibliotek kan beställas som fjärrlån. Om verket du söker är utlånat, reservera på vanligt sätt. Fjärrlånetjänsten är inte avsedd att vara ett sätt att kringgå de lokala reservationerna.

Du kan göra din fjärrlånebeställning på webben eller i biblioteket, förutsatt att du har ett Helmet-bibliotekskort som är i kraft och att du har rätt att låna.

Att beställa ett fjärrlån är avgiftsbelagt, se närmare vid avgifter. Vi levererar fjärrlånen eller kopiorna till det bibliotek där du vill hämta materialet. Fjärrlånen följer alltid lånetiderna och övriga regler som det sändande biblioteket har uppsatt. Allt material kan inte fås som fjärrlån och en del kan endast läsas i bibliotekets läsesal, t.ex. avhandlingar och sällsynta böcker.

Kursboksbibliotek lånar i allmänhet ut sina böcker endast till sina egna studerande. Däremot kan den som studerar i en högskola på annan ort fjärrlåna kurslitteratur från sin egen högskola, trots att boken finns i biblioteken i huvudstadsregionen. Detta är emot fjärrlånens huvudprinciper.

Om du är student, skriv i blanketten var du studerar och gärna också ditt nummer för att göra behandlingen snabbare.

Tillsvidare syns fjärrlånen inte i Helmet-nätbibliotekets kunduppgifter, och du kan inte förnya dem själv. Det är enklast att skicka e-post då du vill förnya ditt fjärrlån.

Fjärrlåneavgifter

Esbo stadsbibliotek

 • fjärrlån från Finland 7 €
 • artikelkopior/utskrifter: 075 €/kopia/utskrift eller den avgift det sändande biblioteket debiterar

Grankulla stadsbibliotek

 • den fjärrlåneavgift det sändande biblioteket debiterar eller minst 4 €

Helsingfors stadsbibliotek

 • fjärrlån från Finland och andra nordiska länder 4 €/st.
 • lån beställt från British library, 25 €/st.
 • lån beställt från övriga bibliotek i utlandet 14 - 25 €/st.
 • kopior: den avgift det sändande biblioteket debiterar eller minst 4 €

Vanda stadsbibliotek

 • Fjärrlån från Depåbiblioteket: tar ingen avgift
 • Fjärrlån från övriga Finland: 7 € / lån
 • Fjärrlån från andra nordiska länder: 10 € / lån
 • Lån beställt från övriga bibliotek i utlandet: avgift tas ut av det sändande biblioteket, minst 7 € / lån
 • Kopior: avgift som tas ut av det sändande biblioteket

Fjärrlån för bibliotek

Till andra bibliotek kan vi fjärrlåna material som biblioteken inte har i sina egna samlingar. Gör beställningen direkt i databasen https://www.helmet.finna.fi/ eller per e-post kaukopalvelu@hel.fi.

Fjärrlånetjänsten för Helmet-bibliotekens sköts centralt i Böle bibliotek. Ange därför Böle/fjärrlån för bibliotek som avhämtningsställe då du reserverar materialet. Reserveringarna träffar i första hand material som hör till Helsingfors stadsbibliotek, men allt material i Helmet-katalogen står till förfogande. Ett lån kan förnyas fem gånger ifall verket inte är reserverat.

Var vänlig och sänd beställningar av artiklar eller mikrofilmade dagstidningar via e-post. Vi lånar ut högst fem mikrofilmrullar per titel.

Anhållan om cirkulerande samlingar från det Flerspråkiga biblioteket sänds på adressen kaukopalvelu@hel.fi

Vi sänder fjärrlånen gratis till allmänna bibliotek, av andra bibliotek tar vi en avgift på 7€ /lån.

Kopiorna kostar 1 € pr sida.

Centralbiblioteket förmedlar också lån från utländska bibliotek. Ett lån från de nordiska länderna kostar 10 €, från det övriga Europa 15 – 30 €.

Avgiften för kopior varierar enligt det sändande bibliotekets taxa.

Kontaktuppgifter:

kaukopalvelu@hel.fi

09-310 85432 (fjärrlån från Helsingfors stadsbiblioteks samlingar)
09-310 85433 (fjärrlån förmedlade från utlandet)

Helsingfors stadsbibliotek
Fjärrlån
PB 52401
00099 HELSINGFORS STAD

Fjärrlåneservice kontaktuppgifter

Esbo stadsbibliotek

Helsingfors stadsbibliotek

Grankulla stadsbibliotek

Vanda stadsbibliotek

Ryskspråkigt bibliotek

Begäran om fjärrlån

Se först efter i katalogerna Helmet, Finna eller Melinda om publikationen du söker finns i huvudstadsregionens bibliotek. Fjärrlånet beställs inte om publikationen finns i något bibliotek i huvudstadsregionen.

Fjärrlåneansökan är bindande. Du förbinder dig att betala en avgift för fjärrlånet (se fjärrlåneavgifter). För kopior debiteras enligt det sändande bibliotekets taxa. Vi debiterar också för fjärrlån som inte avhämtas.

Det beställda material levereras till det bibliotek du vill inom HelMet. Vi meddelar om dess ankomst per e-post eller telefon. Materialet skall återlämnas till det bibliotek där det hämtades. (obs inom Esbo stadsbibliotek kan du lämna tillbaka ditt fjärrlån till vilket bibliotek du vill).


Uppgifter om beställaren

Leveranssätt *

Uppgifter om materialet du beställer (fyll i de uppgifter som kan tillämpas)

Får beställas (se avgifterna) *