Sökning

Verkstäder

Bibliotekens verkstäder är rum där du till exempel kan pyssla, använda en symaskin eller skriva ut med en 3D-skrivare. Olika bibliotek har olika apparater i sitt sortiment. Du ser de apparater som finns i verkstäderna på varje biblioteks egna sidor under Apparater. Kontrollera hos biblioteket om du behöver boka en apparat eller ett rum i förväg. Det kostar inget att använda rummen. För utskrifterna betalar du en materialavgift enligt prislistan.