Sökning

Kunddatorer och utskrift

Du kan använda kunddatorer i alla Helmet-bibliotek.

Personalen hjälper dig vid behov att använda datorerna. I biblioteken arrangeras också grundkurser i datorkunskap och internet. Fråga mera på ditt eget bibliotek.

I Esbo, Grankulla och Vanda kan du använda datorerna utan tidsbeställning.

Också i de flesta biblioteken i Helsingfors används kunddatorerna utan tidsbokning. I Helsingfors finns dock några arbetsrum med en kunddator som måste bokas. Du kan boka dessa rum via Varaamo och du hittar dem med sökordet ”kunddator”.

Utskrivning i Esbo stadsbibliotek

I Esbo bibliotek använder man Princh-servicen för att skriva ut, kopiera och scanna. Det är datasäkert att skriva ut, eftersom papperen skrivs ut först då när kunden själv frigör utskrifterna med en engångs-sifferkod.

I biblioteket kan man skriva ut från kunddatorerna. Utskrivningsprogrammet möjliggör utskrivning även från egen dator via nätet eller smartapparat. Via nätet går det att skriva ut via Princh-utskrivningssidan (print.princh.com). Du kan ladda ner Princh-appen till din smartapparat. Den hittas på Google Play Store och Apple App Store.

Mer detaljerade instruktioner för utskrivning, kopiering och skanning hittar du på Esbo stads webbplats. På samma sida hittar du också en lista över de printernummer för varje bibliotek.

Utskrivning och kopiering kostar 0,20 € / filens sida. Betalning debiteras emellertid inte för utskrivning och kopiering av färre än 20 sidor, om dokumentet är nödvändigt för uträttande av ärenden som har att göra med sysselsättning, utkomst, invandring eller sociala förmåner. Därtill debiteras inte avgift av under 18-åringar när utskrifter eller kopior är färre än 20 sidor. Det är avgiftsfritt att skanna i biblioteket.

Skriva ut i Grankulla

I Grankulla bibliotek kan du skriva ut, kopiera och skanna under servicetiderna. Tjänsterna är inte i bruk när biblioteket är meröppet.

Du kan skriva ut dokument med programmet Princh. Tack vare programmet är det också möjligt att skriva ut från egen dator, pekplatta eller telefon.

Att skriva ut dokument kostar 0,40 €/sida. Du kan betala i kundtjänsten eller genom elektronisk betalning.

Personalen hjälper dig vid behov.

Skriva ut från bibliotekens datorer

Utskrivningen påbörjas på normalt sätt med utskrivingsfunktionen som finns i programmet som man använder. När du trycker på Skriv ut-knappen öppnar datorn ett Princh-fönster. Efter det kan du välja inställningar för din utskrift.

Om du vill betala utskriften på biblioteket ska du fylla i ditt namn så att du kan be personalen befria ditt dokument, som är sparat på namnet.

Skriva ut från egen dator, pekplatta eller telefon

Via nätet går det att skriva ut via Princh-utskrivningssidan. Skriv in skrivarens kod 103016 och följ sidans instruktioner.

Om du vill betala utskriften på biblioteket ska du fylla i ditt namn så att du kan be personalen befria ditt dokument, som är sparat på namnet.

Kopiera

Kopior kostar 0,40 €/sida. Betala kopiorna åt bibliotekets personal.

Skanna

Du kan skanna dokument och bilder avgiftsfritt med bibliotekets multifunktionsskrivare. Det skannade dokumentet kan skickas direkt till den e-postadress som du valt. Alternativt kan skrivaren lagra filen på en minnessticka som ansluts till apparaten. Du kan använda en egen minnessticka eller låna en minnessticka för biblioteksbruk av personalen.

Skriva ut i Helsingfors

Utskrift vid kunddatorer

Skapa ett användarkonto för utskrift genom att klicka på länken på skrivbordet YSoft SafeQ eller på adressen asiakastulostus.hel.fi Aktivera ditt användarnamn genom länken du får till din e-post genom att trycka på länken Activate your account och spara den PIN-kod du får i meddelandet. Samma PIN-kod kan användas för att skriva ut dokument vid alla kunddatorer i alla Helsingfors stadsbibliotek. Om du skriver ut från egen apparat behöver du dessutom användarnamn, e-postadress och lösenord.

Vid kunddatorer:

 1. Välj den fil eller den nätsida du vill skriva ut och klicka Skriv ut/Tulosta. Fönstret för utskriftsinställningar öppnas. Du kan ändra utskriftsinställningar, exempelvis skriva ut endast en vald sida. Val av utskrivare sker automatiskt.
 2. Klicka på Skriv ut/Tulosta. Fönster för att skriva PIN-kod öppnar sig.
 3. Skriv din PIN-kod och tryck på Logga in eller Enter. Du kan hämta alla dina utskriftsarbeten på en gång. Lås datorn medan du hämtar dina dokument från utskrivaren om du vill fortsätta jobba.
 4. Logga ut då du ej längre använder datorn.
 5. Betala de utskrivna dokumenten vid servicedisken, de kostar 0,40€ styck.

Utskrift från egen apparat

Skapa ett användarkonto för utskrift på adressen asiakastulostus.hel.fi. Aktivera ditt användarnamn genom länken du får till din e-post genom att trycka på länken Activate your account och spara den PIN-kod och det lösenord du får i meddelandet. Samma PIN-kod kan användas för att skriva ut dokument vid alla kunddatorer i alla Helsingfors stadsbibliotek. Du kan skriva ut alla vanliga filformat (PDF, DOCX, JPEG...). De utskrivna dokumenten kostar 0,40€ styck och betalas vid servicedisken.

Vid egen apparat

 1. Logga in på adressen asiakastulostus.hel.fi. Du kan ändra språk i Menyn.
 2. Öppna Menyn och välj Överför jobb.
 3. Klicka på Tryck här för att lägga till utskriftsjobb -symbolen och sök framden önskade filen från din dator. Beroende på apparat kan du välja flera filer på en gång.
 4. Skicka filen genom att välja Överför. Du kan lägga till filer genom att välja Lägg till fil.

Skriva ut i Vanda

Du behöver ett bibliotekskort för att skriva ut, kopiera eller skanna dokument. Med ditt bibliotekskort kan du enkelt registrera dig som användare i systemet. Du behöver endast registrera dig en gång och registreringen gäller tills vidare. Personalen hjälper dig vid behov.

Du får göra 20 svartvita utskrifter eller 2 färgutskrifter eller kopior per dag. Utskrivningen och kopieringen är avgiftsfria.

Utskrifterna görs från bibliotekets datorer. Du kan inte skriva ut dokument från din egen dator.

Du kan också skanna pappershandlingar till digitalt format. De skannade filerna skickas direkt till den e-postadress som du har lämnat i samband med registreringen. Du kan inte skanna dokument till ett USB-minne.

Avgifter

Avgifterna för kopior och utskrifter varierar mellan städerna.

I Esbo är utskrifts- och kopieringsavgiften 0,20 e/sida. I vissa fall är utskrifter avgiftsfria, högst 20 st./uträttande av ärenden.

Vanda: gratis utskrifter från kunddatorerna 20 st./kund.

Helsingfors: utskrifter 0,40 € / st (3D-utskrifter 0,70 € / st). Biblioteket återbetalar inte oanvända pengar som lagrats i utskriftstjänsten.

Grankulla: utskrifter 0,40 € / st.

Regler för användning av kunddatorerna

Välkommen att använda kunddatorerna!

 1. Det är gratis att använda kunddatorerna. Kontrollera vad en utskrift kostar i avgiftstabellen på ditt bibliotek.
 2. Använd endast dina egna användarlösen. De är personliga och du ansvarar för användningen av dem.
 3. Personalen hjälper gärna till. Du ska ändå komma ihåg att du själv ansvarar för din internetanvändning.
 4. Respektera andra internetanvändare och besökare på biblioteket.
 5. Respektera kommuninvånarnas gemensamma egendom.
 6. Biblioteket svarar inte för skador som orsakats av datoranvändningen.
 7. Myndigheterna har rätt att vid brottsutredningar få reda på vem som använt datorerna.
 8. Biblioteket svarar inte för skador som beror på tekniskt fel eller orsakats av internetanvändare.
 9. Biblioteket sätter upp villkoren för tidsbokning.
 10. Som användare av bibliotekets kunddatorer, datanät och system har du förbundit dig till att följa dessa regler. Om reglerna inte följs kan biblioteket för en viss tid förvägra rätten att använda datorerna. Då tillämpas punkten Att förlora sin nyttjanderätt i HelMet-bibliotekets låneregler.

Se även: