Sökning

Volontärarbete på biblioteket

Som volontär på Helmet-biblioteken kan du vara med och organisera en mångsidig och varierande verksamhet.

På biblioteket kan volontärer till exempel hålla en bokcirkel eller en språkklubb för vuxna, läsa sagor eller böcker för barn, ordna verksamhet för ungdomar (till exempel spelkvällar), leda en handarbetsgrupp eller ordna diskussionskvällar.

Volontärerna är till exempel ledare för litteraturcirklar, biblioteksmormor eller -farfar, hundförare för läshundar, högläsare av noveller och sagor samt ledare för handarbets- och spelkvällar. På biblioteket kan du också pröva på nya former av frivilligverksamhet. Du kan också ordna verksamhet på ditt eget modersmål.

Genom att erbjuda möjligheter till ideell verksamhet stöder biblioteket aktivt medborgarskap, delaktighet och gemenskap. Som volontär får du dela med dig av ditt kunnande, du lär dig nya färdigheter och möter nya människor. Den verksamhet som ordnas av frivilliga på biblioteket ersätter inte det arbete som utförs av bibliotekets yrkesanställda.

Kom med som frivillig till biblioteken i Esbo

På språkcaféet

På språkcaféet diskuterar vi på finska om överenskommet ämne. Som frivillig kan du hjälpa invandrare från olika länder, som övar på språk. Du kan lyssna och fråga, du ger råd och uppmuntrar.

Språkcaféer kan ordnas även på andra språk. Om du vill komma och öva att prata språk som du kan eller som du studerar tillsammans med andra som är i samma situation, så kan du starta ett språkcafé. Om du som modersmål pratar annat språk än finska, så kan du komma och dra ett språkcafé på ditt eget modersmål.

Kom med! Mer info om språkcaféverksamheten: katja.lofgren@espoo.fi.

Ledare för bokcirkel

Läser du gärna mycket? Tycker du det är naturligt att diskutera det du har läst? I bibliotekens bokcirklar möts människor som är intresserade av litteratur. I bokcirkeln läser man ett på förhand gemensamt bestämt verk och med hjälp av ledaren diskuterar man om det. Det hålls bokcirklar på olika bibliotek vid olika tidpunkter.

Vi söker ledare och hjälpledare till dessa bokcirklar. Också andra än finskspråkiga är välkomna. Rollen som ledare för bokcirkeln innebär att öppna diskussionen och föra den framåt, och att se till att var och en får delta i den.

Om du blev intresserad, kontakta katja.lofgren@espoo.fi.

Ledare för läshund eller läskeldjur

Att stödja läsande med hjälp av djur är viktigt frivilligarbete. Har du ett keldjur, som du skulle vilja utvecklas tillsammans med för den här uppgiften? Hund, katt, kanin, sköldpadda eller något annat ljuvligt? Du har kontroll över ditt keldjur, som inte är rädd för bibliotekets oväsen och som tycker om människor, speciellt barn. Ditt keldjur får vara livligt och ivrigt och själv är du intresserad av att hjälpa barn, som kämpar med att börja lära sig att läsa. Man skräddarsyr lämplig tidtabell samt bibliotek enligt era önskemål, och du får inledande handledning till uppgiften. Biblioteket önskar att läskeldjuren har gått i lämplighetstest före de börjar med frivilligarbetet. Skolning samt tester ordnas av bl.a. Finlands Lurviga Kompisar och Kennelklubben.

Tag kontakt och fråga mera kirjasto.lukukoira@espoo.fi

Handledare för läxklubben

Biblioteket är en plats för många skolelever att fördriva tiden på och en naturlig plats att tillsammans göra läxor. Ibland kan det dock vara viktigt att få stöd. Kom med och hjälp till!

Hjälp med läxläsning på biblioteket är en öppen stund, då skolelever kan be om hjälp av frivilliga med sina läxor. Hjälp med läxorna ordnas på överenskomna dagar på olika bibliotek och frivilliga vuxna förbinder sig i verksamheten en termin i taget.

Om du blev intresserad, tag kontakt med ira.cottier@espoo.fi så berättar vi gärna mera!

Handledare för verkstaden Paja

I bibliotekets Paja-verkstäder får man fixa! Kan du sy, sticka, virka, tova, teckna, måla, pyssla, bygga eller något annat? Skulle du vilja dela med dig av ditt kreativa kunnande genom att handleda andra?

Vi söker Paja-handledare för att leda verksamhet för grupper. Du kan också instruera i användningen av Paja-verkstadens olika apparater, som vinylskärare, 3d-skrivare eller symaskiner. Vi instruerar dig i användningen av apparaterna. Kom med!

Mera info om verksamheten i Paja-verkstäderna: katja.lofgren@espoo.fi.

Med i organisationernas frivilligverksamhet

Hittade du inte något lämpligt för dig? På biblioteken i Esbo verkar också många olika föreningar och organisationer, genom vilka kan du komma med i frivilligverksamheten. Vi läser tillsammans-nätverket, Finlands Röda Kors och Finlands Flyktinghjälp ordnar verksamhet som har att göra med att stöda inlärning och övning av finska språket. Enter ry erbjuder digihandledning för seniorer. Finlands kennelklubb svarar för läshund-verksamheten.

Om du blev intresserad av frivilligverksamheten på Esbo bibliotek, så kan du även direkt kontakta ditt närbibliotek eller till adressen katja.lofgren@espoo.fi.

Mera information:

Volontäruppdrag på Helsingfors stadsbibliotek

Ledare för bokcirkel

I bokcirklarna, som träffas en gång i månaden, läser man böcker och diskuterar litteratur. Bibliotekspersonalen introducerar dig i uppgiften och kan åtminstone i början vara med och leda gruppen.

De volontärer som deltar i bokcirklarna ska vara intresserade av litteratur, ingen annan erfarenhet krävs.

Ledare för eftermiddagsverksamhet för barn och unga

Bibliotekens mor- och farföräldrar och andra ledare för eftermiddagsverksamheten spelar, läser och ritar eller annars umgås med barnen efter skolan. Som bibliotekens mor- och farförälder kan du arbeta på ett sätt som passar just dig. De tillbringar cirka 2–2½ timmar i veckan på biblioteket under den överenskomna dagen.

Ledare för det finska språkkaféet

På språkkaféerna kan du vara med och stödja inlärningen av finska eller leda språkkafé för invandrare. Kravet är att du är bra på det finska språket, har goda samspelsfärdigheter och vill lyssna på och förstå finska som talas på olika sätt. På språkkaféerna finns ibland bibliotekspersonal som gruppledare. Volontärerna introduceras i uppgifterna.

Syftet med verksamheten är att stärka deltagarnas språkkunskaper i finska, ge information om det finländska samhället, hjälpa med integrationen och ge möjlighet att lära känna nya människor.

Språkkaféerna träffas i regel en gång i veckan, några mer sällan.

Högläsare

Gillar du att läsa? Vill du förmedla glädjen av att läsa? Kom med i läskamraterna! Som läskamrat stödjer du läsintresset i Helsingfors genom att högläsa för äldre personer eller andra som behöver hjälp med läsning. Läsningen sker till exempel i servicehus.

Biblioteken i Helsingfors stödjer läskamraterna. Biblioteken ordnar möten för läskamraterna, där man ger tips om böcker som lämpar sig för högläsning, förmedlar läsinspiration och diskuterar frågor och erfarenheter kring läsning.

Följ evenemangskalendern på webbplatsen för Helmet för att se när läskamraterna träffas. Mer information får du genom att skicka e-post till lukulahettilas@hel.fi och på biblioteken.

Som högläsare kan du också delta i olika evenemang på biblioteken, till exempel i Novellkaféer.

Övrig verksamhet

På biblioteken finns flera möjligheter att delta i volontärverksamhet – kom med egna idéer eller engagera dig i befintliga aktiviteter! Vi erbjuder stöd för att organisera evenemang, leda grupper eller för annan aktivitet i den mån det är möjligt.

Så här kommer du med

Om du blev intresserad, kontakta os på vapaaehtoistoiminta.kirjastot@hel.fi eller fråga personalen på biblioteket.

Frivilligarbete på biblioteken i Vanda

Som frivillig på Vanda stadsbibliotek kan du delta i att organisera mångsidig och varierande verksamhet. Du kan också organisera verksamhet på ditt eget modersmål. Du kan anmäla ditt intresse att arbeta som frivillig på biblioteket via länken nedan eller genom att kontakta ett bibliotek.

På biblioteken kan du som frivillig till exempel hålla en bokcirkel eller en språkkurs för vuxna, läsa sagor eller böcker för barn, ordna verksamhet för ungdomar (till exempel spelkvällar), leda en handarbetsgrupp eller ordna diskussionskvällar.

Du kan delta i frivilligverksamheten precis så lång eller kort tid som du själv vill. Som frivillig på biblioteket får du skriva under ett avtal på frivilligverksamhet, varefter du är försäkrad av Vanda stad under den tid som du arbetar som frivillig.

Så här kan du delta

Om du blev intresserad av frivilligverksamheten på biblioteken, kan du kontakta ditt närbibliotek. Du kan också anmäla dig via länken nedan, så kontaktar vi dig.

Anmäl dig som frivillig på biblioteket