Sökning

FAQ

Problemsituationer

Jag har glömt min PIN-kod, vad ska jag göra?

Om du har gett oss din e-postadress kan du använda funktionen för lösenordsåterställning genom att klicka på "Logga in" li det övre högra hörnet och sedan länken "Glömt din PIN-kod? Om vi inte har din e-postadress kommer vi att ändra PIN-koden i biblioteket. Ta med dig ditt identitetsbevis.

Mitt bibliotekskort har försvunnit, vad ska jag göra?

Anmäl omedelbart om ditt bibliotekskort har försvunnit, så det blir spärrat. Då biblioteken är stängda kan du ringa telefonsvararen på numret 09 - 310 85309. Berätta varför du ringer och ge ditt namn och personnummer.

Du ansvarar inte för material som lånats på ditt kort efter att kortet spärrats. Ett kort som anmälts försvunnet och spärrats kan inte tas i bruk på nytt. Det nya bibliotekskortet är avgiftsbelagt.

Om någon har lånat med ditt försvunna eller stulna kort ska du först kontrollera att kortet är spärrat. Gör vid behov en brottsanmälan där det framgår att ditt kort har använts utan lov och vilka skador detta har förorsakat.

Enligt våra regler är du ansvarig för alla lån på ditt kort om det inte är spärrat. Därför måste du betala alla avgifter också om någon annan har förorsakat skadan.

Ta reda på om din hemförsäkring ersätter skadan.

En biblioteksbok har gått sönder eller en CD-skiva har försvunnit, vad ska jag göra?

Ta om möjligt kontakt med ett bibliotek i den stad som äger materialet som gått sönder eller försvunnit. Men vid behov kan du vända dig till vilket bibliotek som helst inom Helmet.

Trasigt, smutsigt eller försvunnet material kan naturligtvis inte lånas. Därför måste du ersätta materialet med dess inköpspris eller med ett fast ersättningspris.

Det går ofta att ersätta materialet med ett nytt exemplar. Kom överens med personalen. Filmer kan ändå inte ersättas så, eftersom varje exemplar måste ha en egen lånerättighet.

Varför får jag inget meddelande om ankomsten av reservationen eller om att lånet förfaller?

Helmet-biblioteken skickar meddelanden och påminnelser som sms, per e-post och per post. Logga in på ditt bibliotekskonto och kontrollera under ändra personliga uppgifter att alla dina uppgifter är korrekta.

Om du har uppgett en e-postadress skickar vi en varning om att förfallodagen närmar sig två dagar i förväg. Om materialet blir försenat skickar vi den första påminnelsen 14 dagar efter förfallodagen. Den andra påminnelsen skickas 28 dagar efter förfallodagen. Det är möjligt att få den första påminnelsen som e-post, men den andra påminnelsen skickas alltid per post.

Om du har uppgett ett mobiltelefonnummer med Finlands landskod (+358) i fältet "SMS-nummer", får du meddelanden om reservationer som SMS. Annars skickas meddelanden om reservationer antingen per e-post eller per post. Om du inte vill mottaga meddelanden som SMS, kan du uppge ditt telefonnummer i fältet "Telefonnummer".

Om du inte får bibliotekets meddelanden per e-post ska du kontrollera att din e-postadress är rätt angiven. Försäkra dig dessutom om att din e-postlåda inte är full och att ditt filter för skräppost inte hindrar meddelanden från biblioteket.

Reservationsmeddelanden från Helsingfors stadsbibliotek skickas från adressen varausilmoitukset@lib.hel.fi. Reservationsmeddelanden från Esbo stadsbibliotek (med undantag av bokbussen) skickas från adressen varausilmoitukset@espoonkirjastot.fi. Alla andra meddelanden från Helmetbibliotek skickas från adresserna helmet@hel.fi, helmet-kirjastot@hel.fi eller noreply@finna.fi. Tillåt meddelanden från alla ovannämnda adresser.

Varför får jag ett meddelande fastän jag redan har returnerat mina lån eller avhämtat mina beställningar?

Ifall du valt att få dina meddelande från biblioteket per vanlig post i stället för epost, kan det hända att du hinner returnera eller hämta dina reservationer innan brevet anländer till dig hem.

Jag fick ett brev från en inkassobyrå om lån jag inte lämnat tillbaka, vad ska jag göra?

Lån som inte returnerats övergår till en inkassobyrå då ca 60 dagar gått efter förfallodagen. I det skedet har du också förlorat din lånerätt.

Läs instruktionerna i brevet noggrant. Om du kan returnera dina lån blir avgiften mindre. Om du returnerar lånen ska du spara kvittot.

Betala de avgifter inkassobyrån kräver. Då biblioteket registrerat att du har betalat får du tillbaka din rätt att låna.

Varför tillkommer en avgift för en bokning utan avhämtning?

Målet med avgiften är att uppmuntra våra klienter att se till att de hämtar eller avbokar sina reserveringar, så att böckerna kan cirkulera snabbare och reserveringskön blir kortare. Avgiften uppbärs av alla som fyllt 18 år. För bokbussen, patientbiblioteken och servicecentrens bibliotek avkrävs ingen avgift för reserveringar som inte avhämtats.

Jag fick inte något meddelande om min reservering i tid, vare sig genom textmeddelande, e-post eller brevpost. Måste jag ändå betala avgiften för reserveringen?

Avgiften bör betalas även om meddelandet om reserveringen inte anlänt på grund av ett problem med distributionen, en störning i datakommunikationen eller någon annan orsak. Du kan följa med läget för din reservering genom Mitt konto. Du kan också fråga om läget för dina reserveringar av bibliotekspersonalen.

Min reservering har försvunnit ur reserveringshyllan. Måste jag betala avgiften?

Kontakta personalen. Personalen kan avboka en reservering i reserveringshyllan utan att en avgift uppstår, och flytta din reservering till början av kön.

Jag har varit sjuk och har inte kunnat uträtta mina ärenden. Kan jag få befrielse från avgifterna?

Du kan ansöka om befrielse från betalning av biblioteksavgifter. Kontakta biblioteket för att reda ut frågan.

Att sköta ärenden i biblioteket

Kan jag registrera mig elektroniskt i biblioteket?

Du som fyllt 15 år kan spara dina personuppgifter i förväg genom att fylla i blanketten i den här länken. Om du använder blanketten går det snabbare att få ett bibliotekskort. När du har sparat dina uppgifter kan du hämta ditt kort i vilket Helmet-bibliotek som helst. Ta med ett giltigt personbevis. Om du inte hämtat ditt bibliotekskort inom tre månader raderas uppgifterna.

Kolla de identitetsbevis som godkänns på biblioteket

Hur ändrar jag mitt namn?

Du kan inte ändra ditt namn via webbtjänsten. Visa ditt identitetsbevis med ditt nya namn i något Helmet-bibliotek (eller ett identitetsbevis med ditt gamla namn samt ett bevis om namnändringen). Du får ett nytt bibliotekskort avgiftsfritt.

Var kan jag använda Helmet-bibliotekskortet?

Du kan använda ditt Helmet-bibliotekskort i alla allmänna bibliotek i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Du kan låna, reservera, förnya eller returnera dina lån, samt sköta ärenden i vilket Helmet-bibliotek som helst, oberoende av gränser.

Kan någon annan sköta mina biblioteksärenden?

Ja, se anvisningar för att bli flexkund eller för att använda en fullmakt.

Har Helmet-biblioteket en chattjänst?

Ja. Chattrutan visas på Helmets webbplats när det finns en arbetstagare på plats. Chatten har öppet vardagar cirka klockan 12–17 (fredagar kl. 12–16).

Hur avslutar jag kundrelationen med biblioteket?

Om du inte längre behöver ditt bibliotekskort eller om det är fråga om ett kort för en avliden anhörig kan du be att kunduppgifterna raderas i bibliotekets kundregister. Kontakta kundtjänsten på vilket Helmetbibliotek som helst genom att besöka eller ringa upp den. Biblioteket kontrollera att kortet inte har några icke-återlämnade lån, obetalda avgifter eller andra outredda saker. Därefter raderas kunduppgifterna. Förstör kortet genom att klippa det itu på mitten. Man behöver inte ge biblioteket någon dödsattest.

Kunduppgifter som kunden inte har använt på tre år och som inte förknippas med outredda ärenden, t.ex. obetalda avgifter, raderas ur registret. Raderingarna görs en gång om året.

Varför kan jag inte längre använda mitt bibliotekskort?

Personuppgifterna raderas tre år efter att en person senast har använt bibliotekets tjänster, om det inte finns några outredda ärenden (t.ex. obetalda avgifter). Raderingarna görs en gång per år.

Växer det ränta på förseningsavgifterna?

Nej, det gör det inte.

Växer det ränta på övriga avgifter?

Inkassobyråer tar ut dröjsmålsränta på betalningar som återstår för indrivningen.

Material

Hur kan jag lämna in ett inköpsförslag?

Du kan fylla i blanketten för inköpsförslag. Naturligtvis kan du också ge ditt förslag direkt till bibliotekets personal.

Varför hittar jag inte nyheten jag söker i Helmet?

Biblioteket gör oftast sina inköpsbeslut flera månader innan nytt material utkommer. Ett verk finns i Helmet då dess uppgifter har registrerats i databasen. Om du vill kan du fråga personalen om ett verk redan har beställts till biblioteket. Du kan ge inköpsförslag via webben eller till bibliotekets personal.

Jag hittar inte ett bestämt verk i Helmet. Kan jag beställa det från något annat bibliotek?

Ja, om verket inte finns i något bibliotek i huvudstadsregionen. Gör beställningen i det bibliotek där du vill hämta verket. Läs om fjärrlåneavgifter här.

Hur reserverar jag ett verk som finns i hyllan?

Du kan reservera verket i Helmet-webbtjänsten. Du meddelas per textmeddelande, e-post eller post när materialet är redo och väntar på dig i biblioteket du valt. Om du genast vill hämta verket från det bibliotek där verket finns kan du först ringa biblioteket i fråga och be dem att reservera det. För en telefonreservering behöver du numret på ditt bibliotekskort. För webbtjänsten behöver du ditt bibliotekskorts nummer och PIN-kod.

Jag vill ha ett textmeddelande när min reservering kan avhämtas, hur beställer jag det?

Om du har sparat ditt mobiltelefonnummer med finsk landskod (t.ex. +358501234567) i dina kunduppgifter får du ett meddelande om din reservering per textmeddelande.

Jag kan inte själv hämta min reservering. Kan någon annan hämta den åt mig?

Om du inte själv kan hämta din reservering kan du be en annan person att låna det reserverade verket på sitt eget bibliotekskort vid bibliotekets kundtjänst. Personen som lånar verket för din räkning måste visa upp reserveringsmeddelandet som du fått av biblioteket i form av ett textmeddelande, e-post eller brev, så du bör vidareförmedla det. Om du vill att din reservering lånas på ditt eget bibliotekskort ska den som hämtar reserveringen ha en fullmakt som beskriver ärendet samt ditt bibliotekskort och sitt eget identitetsbevis.

Om du inte behöver det material du reserverat, avboka din reservering så snart som möjligt. På så sätt blir den ledig för nästa kund. Du kan avboka din reservering när som helst innan avhämtningstiden upphör. Om du ännu står i kö för din reservering kan du också frysa den, om du till exempel ska på semester eller är borta av någon annan orsak. Du kan enbart frysa din reservering innan den är på väg eller innan den kommit till reserveringshyllan.

Jag är på väg på semester och har reserveringar. Jag vill inte att mina reserveringar kommer till biblioteket under min resa. Finns det något jag kan göra åt saken?

Du kan frysa reserveringen genom att logga in i dina egna uppgifter på Helmet-webbplatsen. Du kan frysa en reservering där du fortfarande är i kön. Genom att frysa den kan du garantera att den inte skickas till biblioteket för avhämtning innan du tagit bort frysningen. Du fortsätter framåt i reserveringskön även om din reservering är fryst. Du kan ta bort frysningen på samma sätt som du fryste reserveringen. Efter att du tagit bort frysningen anländer din reservering till biblioteket för avhämtning när det är din tur i reserveringskön.

Jag vill inte att mitt hela namn syns på reserveringshyllan. Kan jag förhindra det?

I de flesta biblioteken har man övergått till numrerade reserveringar eller reserveringshyllor. I vissa bibliotek används ett alias, det vill säga ett pseudonym, för avhämtning av reserveringar. Du kan få ett alias genom att besöka biblioteket och visa ett giltigt identitetsbevis. Efter att du skaffat ett alias syns inte längre ditt namn på reserveringarna utan ditt alias.

Kan jag köpa en bok som står i bibliotekets hylla?

Nej, vi säljer inte verk som ingår i våra samlingar. Du kan köpa material som biblioteket har avskrivit. Biblioteket avgör vilka verk som ska avskrivas på basen av verkets ålder och skick, om det har föråldrat innehåll eller om det inte har blivit utlånat.

Kan jag donera mina egna böcker till biblioteket?

Ja, biblioteken tar emot bokdonationer efter behov. Biblioteken har rätt att föra böckerna vidare, t.ex. till en återvinningshylla. Centrumbiblioteket Ode tar inte emot donationer.

Hur väljs materialet?

Helmet-biblioteket är en helhet av biblioteken i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.

Biblioteket innehåller böcker, tidningar, musik, filmer, ljudböcker och spel i både traditionella och digitala format. En del av tidningarna kan lånas och reserveras. Det finns också gott om digitidningar.

Material skaffas på de mest talade språken i huvudstadsregionen för alla åldrar. Biblioteket skaffar filmer som har utlåningsrätt. Biblioteket betalar ersättningar för upphovsrätten. Endast ett fåtal exemplar av särskilt dyrt material eller material som bedöms att ska användas i ringa omfattning men som ännu behöver skaffas väljs ut.

Största delen av den finska litteraturen skaffas utan särskild önskan. Du kan fylla i ett anskaffningsförslag på nätet eller informera bibliotekets personal om ditt anskaffningsönskemål.

Du kan reservera material eller förnya dina lån på vår webbtjänst. Det reserverade materialet levereras kostnadsfritt till önskat bibliotek i hela Helmet-området. Bibliotek tar emot donationer efter övervägande.

Nätbetalning

Hur kan jag betala biblioteksavgifter på nätet?

Logga in dig på Mitt konto med ditt bibliotekskortsnummer och din Pin-kod och välj Avgifter. Du kan välja att betala alla avgifter som syns på en gång, eller bara en del av dem. När du betalar de valda avgifterna godkänner du användningsvillkoren och prisen. Du får en bekräftelse (Paytrail) och ett kvitto (Helmet-biblioteken) på betalningen via e-posten.

För mera uppgifter om nätbetalning se Paytrail webbplats.

Vilka avgifter kan jag betala via nätet?

Du kan betala nästan alla biblioteksavgiftervia nätet. Via nätet kan du betala bl.a. förseningsavgifter samt många av de vanligaste avgifterna. Du kan också betala ersättning för material som försvunnit eller skadats. Ta först kontakt med ditt eget bibliotek. Ersättningsavgift kan inte betalas för material som är mer än 60 dagar försenat.

Finns det andra avgifter som jag inte kan betalavia nätet?

Lån som överförts till indrivning kan inte betalasvia nätet. Inkassobyrån sköter indrivningen av dessa lån och biblioteket kan därför inte ta emot betalning för dessa lån.

Finns det en nedre gräns för små betalningar?

Systemet Paytrail som används av Helmet-biblioteken har ingen nedre gräns för hur små betalningar man kan göra, men bankerna eller kreditkortsbolagen kan ha sina egna begränsningar. Kontrollera saken med din egen bank eller kortleverantör.

Hur syns bibiblioteksavgifterna i mitt kontoutdrag?

I kontoutdraget och på kreditkortsräkningen står Paytrail Oyj som mottagare.

Varför syns inte betalningsbekräftelsen i min e-post?

Logga in dig på Mitt konto, välj Min profil/Inställningar för bibliotekskortet och Min profil/Inställningar för Finna-konto och kontrollera att din epostaddress är korrekt. Du får en bekräftelse (Paytrail) och ett kvitto (Helmet-biblioteken) på betalgningen till den epostaddressen som du inställt för Finna-konto. Om du inställt en annan epostaddress för Bibliotekskortet, får du kvittot (Helmet-biblioteken) också till den här addressen.

En del e-postprogram kan uppfatta din betalningsbekräftelse och ditt kvitto som skräppost. Kontrollera därför alla dina filer för inkommande post och tillåt i fortsättningen mottagning av meddelanden från bekräftelsens avsändare och från kvittots avsändare.

Jag har betalat avgiften via nätet, men avgiften syns ännu i mina egna uppgifter i Helmet-sök?

Det kan förekomma dröjsmål i uppdateringen. Om problemet fortsätter, ta kontakt med biblioteket.

Hur gör jag i felsituationer och hur kan jag ge respons på nätbetalningen?

Felanmälan och respons kan du skicka på formuläret. Du kan också ta kontakt direkt med ditt eget bibliotek.

Mobilversionen

Så här gör du en ikon för nätbiblioteket på din telefon

Du kan göra en ikon för det nya Helmet-nätbiblioteket på telefonens skärm, så att nätbiblioteket alltid är snabbt tillgängligt.

Så här gör du en genväg med webbläsaren Chrome på din Androidtelefon:

  1. Öppna nätbibliotekets förstasida med webbläsaren.
  2. Klicka på de tre punkterna i hörnet till höger för att öppna menyn.
  3. Välj Installera webbplatsen.
  4. Godkänn genom att klicka på Installera.
  5. Ikonen har skapats och du kan gå till nätbiblioteket genom att klicka på den.

Så här gör du en genväg med webbläsaren Safari på iPhone

  1. Öppna nätbibliotekets förstasida med webbläsaren.
  2. Klicka på ikonen längst ner för att öppna funktionsmenyn.
  3. Välj Lägg till på hemskärmen.
  4. Ändra ikonnamnet om du vill och klicka sedan på Lägg till.
  5. Ikonen har skapats och du kan gå till nätbiblioteket genom att klicka på den.

Vad händer med Taskukirjasto (Pocketbibban)?

Pocketbiblioteket upphör i slutet av 2023. Vi kommer att använda Helmet-nätbiblioteket med webbläsare på mobilen.